הנגשת אתר זה בוצעה על ידי תוסף תפריט נגישות – AccessibleWP.

אתר האינטרנט עומד, ככל הניתן, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 והותאם לפי המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט. באתר מופיע תפריט הנגשה צדדי ובלחיצה עליו ייפתח תפריט המכיל כפתורים מונגשים.

אחראי נגישות:

דורון טמיר
טלפון: 052-4797133    |   אימייל: doron.tamir@dtbit.co.il

5 / 5. 1

תפריט נגישות